Het organogram is een schematisch overzicht van de organisatiestructuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.