Het organogram is een schematisch overzicht van de organisatiestructuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. 

De Gemeenschappelijk Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) bestaat uit een Algemeen Bestuur bestaande uit de 5 Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 5 Kempengemeenten te weten de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden .

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de 5 burgemeester van de Kempengemeenten.
De directeur GRSK stuurt de afdelingsmanagers aan van de afdelingen:

  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Shared Service Center
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  • Personeel en Organisatie
  • staf: ambtelijke ondersteuning bestuur en directie, Finance & Control
     

Organogram Samenwerking Kempengemeenten