Overzicht van een aantal aanbieders die online hulp bieden. Bij deze aanbieders kunnen ouders en kinderen terecht voor ondersteuning zonder tussenkomst van het CJG+ de Kempen. De kwaliteit van de ondersteuning die zij bieden is niet gecheckt door het CJG+ de Kempen. Ook is er geen directe relatie tussen deze aanbieders en het CJG+ de Kempen. 

Opvoeden.nl

Opvoeden.nl biedt je informatie aan die gemaakt is door deskundigen.  Ook vind je hier waar jij in jouw buurt terecht kan met opvoedvragen.
Ga naar de website Opvoeden.nl

De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen in Nederland tussen de 8 en 18 jaar. Je kunt met ons over alles praten. Of het nu iets kleins is of iets groots, een vraag of een probleem, of gewoon iets wilt delen. Er bellen en chatten veel kinderen met De Kindertelefoon: onze vrijwilligers voeren ruim 1.000 gesprekken per dag. 

Ga naar de website: De Kindertelefoon

Villa Pinedo

Dé plek voor kinderen met gescheiden ouders. Voor advies, informatie, hulp en antwoord op al je vragen ga naar de website Villa Pinedo

Kwikstart

Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. 
Ga naar de website Kwikstart

Defence for children

Defence for Children komt op voor de kinderrechten van alle kinderen in zowel het binnen- als het buitenland. Via onze Kinderrechtenhelpdesk verlenen we juridische steun aan kinderen van wie de rechten geschonden dreigen te worden.
Ga naar de website Defence for children

De Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. 
Ga naar de website De Luisterlijn

Helder opvoeden

Omgaan met opgroeiende kinderen en met alle verleidingen die ze tegenkomen. Opvoedtips voor ouders met pubers over o.a. alcohol, drugs, roken, gamen en gokken.
Ga naar de website Helder opvoeden

Gecertificeerde mediators

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar een mediator? Op de website vindt u een overzicht van Gecertificeerde mediators

Hulpverlening.nu

Online en anoniem hulpverlening bij psychische problemen. Veilig en betrouwbaar.

Ga naar de website Hulpverlening.nu

MIND Korrelatie

MIND Korrelatie is een landelijke organisatie en biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.
Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. Ze luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

Ga naar de website MIND Korrelatie

Jeugdgezondheidszorg op school

Een gezonde, veilige en stimulerende omgeving, waarin leerlingen opgroeien draagt bij aan het optimaal kunnen ontwikkelen van talenten. De JGZ levert als deskundige op het gebied van een gezonde en veilige ontwikkeling een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van leerlingen. JGZ-professionals bieden preventieve zorg, kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van jongeren en hebben oog voor hun ontwikkelbehoeften.
Ga naar de website Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg

Help mijn dierbare is verslaafd

Stichting Naast zet zich sinds 2005 in voor naasten van verslaafden. Deze inzet bestaat enerzijds uit ondersteuning van de doelgroep zelf in de vorm van een zeer uitgebreid en gespecialiseerd hulpaanbod en anderzijds uit het verbinden van de overheid, verslavingszorg en overige initiatieven, om ervoor te zorgen dat naasten van verslaafden een vaste plek krijgen binnen de GGZ.
Ga naar de website Help, mijn dierbare is verslaafd

Zelfmoordpreventie 113.nl

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand met suïcidale gedachten?
Neem contact op met Zelfmoordpreventie 113.nl