Latere facturering van de eigen bijdrage abonnementstarief Wmo door het CAK.

Het CAK stuurt cliënten nog geen facturen voor het betalen van de eigen bijdrage. Dit komt doordat het CAK nog niet klaar is voor het ontvangen van gegevens van gemeenten. Hierdoor ontstaat de situatie dat u als cliënt straks meer facturen op eenzelfde moment krijgt. Cliënten worden geadviseerd om geld te reserveren voor de eigen bijdrage. Het CAK biedt ook de optie van een betalingsregeling aan.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het CAK, telefoonnummer: 0800 – 1925. Het CAK is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.