Besluiten uit vergadering van Algemeen Bestuur 23-06-2020