In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni zijn de volgende documenten vastgesteld:

  • Archiefverslag
  • Jaarrekening en resultaatbestemming 2018
  • Begroting 2020 en beantwoording zienswijzen