Als u advies, raad of hulp nodig heeft kunt u kosteloos een beroep doen op Sociaal Raadslieden. Zij maken deel uit van het Zorg- en/of Wmo-loket van uw gemeente. 

Waarbij kunnen sociaal raadslieden u helpen?

U kunt een beroep doen op het Sociaalraadliedenwerk als uw vraag of probleem betrekking heeft op:

  • Uitkeringen (bijvoorbeeld WW, WIA, AOW, bijstand)
  • Minimaregelingen (bijvoorbeeld de individuele inkomenstoeslag of de participatieregeling)
  • Werken
  • Belastingen (bijvoorbeeld aanslagen of invordering)
  • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag)
  • Inkomens- en voorzieningencheck
  • Regelingen en voorzieningen bij verandering in leefsituatie zoals scheiden of overlijden
  • Schulden (bijvoorbeeld beslaglegging)
  • WMO (bijvoorbeeld. eigen bijdrage CAK)
  • Wonen

Ondersteuning

Het Sociaalraadsliedenwerk geeft informatie en advies op sociaal-juridisch gebied, ondersteunt bij het schrijven van een klacht, brief of bezwaar en/of bemiddelt met instanties.

Als voor de behandeling van een (ander) probleem een advocaat, andere instantie of hulpverlener noodzakelijk is, zal het Sociaalraadliedenwerk deze voor u inschakelen of u passend verwijzen.

Deskundig, onafhankelijk en vertrouwelijk

De medewerkers Sociaal Raadsliedenwerk zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Het Sociaalraadliedenwerk is een onderdeel van de afdeling Maatschappelijke dienstverlening, maar werkt onafhankelijk en vertrouwelijk.

Sociaal Domein

Het Sociaalraadsliedenwerk maakt deel uit van het sociaal domein binnen uw gemeente.
Zij werken veelvuldig samen met ketenpartners als LumensWerkt, MEE, Vluchtelingenwerk, het Participatiebedrijf, Schuldhulpverlening en WMO.

Afspraak maken of meer informatie?

De medewerkers Sociaal Raadsliedenwerk houden wekelijks een dag spreekuur in de gemeentehuizen van Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-de Mierden.

Heeft u gevonden wat u zocht?