Bent u inwoner van gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel of Reusel-De Mierden? Als u advies, raad of hulp nodig heeft kunt u kosteloos een beroep doen op Sociaal Raadsliedenwerk. Zij maken deel uit van het Zorg- en/of Wmo-loket van uw gemeente. 

Inwoners van de gemeente Oirschot die gebruik willen maken van Sociaal Raadsliedenwerk kunnen hierover informatie vinden op de website van de gemeente Oirschot https://www.oirschot.nl/sociaal-raadslieden/

Ondersteuning

Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft informatie en advies op sociaal juridisch gebied, ondersteunt bij het schrijven van een klacht, brief of bezwaar en/of bemiddelt met instanties.

Als voor de behandeling van een (ander) probleem een advocaat, andere instantie of hulpverlener noodzakelijk is, zal het Sociaal Raadsliedenwerk deze voor u inschakelen of u passend verwijzen.

Waarbij kunnen sociaal raadslieden u helpen?

U kunt een beroep doen op het Sociaal Raadsliedenwerk als uw vraag of probleem gaat over:

  • Uitkeringen (bijvoorbeeld WW, WIA, AOW, bijstand)
  • Minimaregelingen (bijvoorbeeld de individuele inkomenstoeslag of de participatieregeling)
  • Werken
  • Belastingen (bijvoorbeeld aanslagen of invordering)
  • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag)
  • Inkomens- en voorzieningencheck
  • Regelingen en voorzieningen bij verandering in leefsituatie zoals scheiden of overlijden
  • Schulden (bijvoorbeeld beslaglegging)
  • Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) bijvoorbeeld eigen bijdrage CAK
  • Wonen

Deskundig, onafhankelijk en vertrouwelijk

De medewerkers van het Sociaal Raadsliedenwerk zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Het is een onderdeel van Maatschappelijke Dienstverlening van Samenwerking Kempengemeenten, maar werkt onafhankelijk en vertrouwelijk.

 

Sociaal Domein

Het Sociaal Raadsliedenwerk maakt deel uit van het sociaal domein binnen uw gemeente. Zij werken veelvuldig samen met ketenpartners zoals bijvoorbeeld Lumens, MEE, Vluchtelingenwerk, KempenPlus, Schuldhulpverlening en Wmo.

Afspraak maken of meer informatie?

De medewerkers Sociaal Raadsliedenwerk houden wekelijks een dag spreekuur in de gemeentehuizen van Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden.

Heeft u gevonden wat u zocht?