Steunwijzer brengt het aanbod van ondersteuning en zorg voor jongeren, ouders en volwassenen overzichtelijk in beeld. Voor bepaalde ondersteuning en zorg heeft u een verwijzing/indicatie nodig van de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening of CJG+ de Kempen.