Subsidieregeling innovatie Beschermd Wonen

Subsidieregeling innovatie Beschermd Wonen staat online op de website van gemeente Eindhoven. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw activiteit in één of meerdere gemeenten in de regio worden uitgevoerd. Ook moet u als aanvrager en uitvoerder aantoonbaar deskundig zijn, lokaal goed bekend en samenwerkingspartner in een netwerk. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen. 

De subsidieregeling helpt de regio haar ambities uit te voeren. Samengevat gaat het over: 

  1. het creëren van de juiste condities en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid op alle leefgebieden  
  2. het voorkomen van instroom in Beschermd Wonen 
  3. het afschalen van ondersteuning Beschermd Wonen naar lichtere vormen 
  4. het stimuleren van (duurzame) uitstroom van cliënten uit Beschermd Wonen 
  5. bijdragen aan een passende spreiding van voorzieningen in de regio 
  6. bijdragen aan de uitstroom van cliënten naar de herkomstgemeente 

Op de website van gemeente Eindhoven staat het contactformulier. Hierop wordt ingevuld:

  • een beknopte projectbeschrijving met de activiteit
  • de gemeente(n) waar de activiteit plaatsvindt
  • de relevantie
  • een inschatting van het budget.

Na het indienen van het contactformulier wordt een afspraak gemaakt om de toekomstige aanvraag te bespreken. Op die manier weet de aanvrager al snel of het initiatief past in de subsidieregeling.