VTH de Kempen bestaat uit 2 teams:

  • Vergunningen
  • Toezicht & Handhaving

De afdeling VTH de Kempen voert een aantal taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot:

  • Vergunningen 
    Het behandelen van aanvragen om vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame, drank- en horeca- en exploitatievergunningen. 
  • Toezicht
    Het verzorgen van het toezicht op het gebruik van vergunningen en het toezicht in de openbare ruimte, zoals het gebruik van gronden en lege gebouwen (o.a. in het buitengebied). Toezicht op los lopende honden, zwerfvuil, parkeeroverlast en andere zaken uit de Algemene plaatselijke verordening (APV) gebeurt door onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). U kunt de boa’s altijd herkennen aan hun uniform. Al onze toezichthouders kunnen zich legitimeren. 

Heeft u gevonden wat u zocht?