VTH de Kempen bestaat uit 3 teams:

 • Vergunningen
 • Toezicht & Handhaving
 • Beleid & Juridisch

De afdeling VTH de Kempen voert een aantal taken uit voor de Kempengemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot:

 • Vergunningen 
  Het behandelen van aanvragen om vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame, drank- en horeca- en exploitatievergunningen. 
 • Toezicht
  Het verzorgen van het toezicht op het gebruik van vergunningen en het toezicht in de openbare ruimte, zoals het gebruik van gronden en lege gebouwen (o.a. in het buitengebied). Toezicht op los lopende honden, zwerfvuil, parkeeroverlast en andere zaken uit de Algemene plaatselijke verordening (APV) gebeurt door onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). U kunt de boa’s altijd herkennen aan hun uniform. Al onze toezichthouders kunnen zich legitimeren.
 • Juridisch
  Vertegenwoordiging van de Kempengemeenten in bezwaar- en beroepsprocedures en het voeren van juridische procedures op het gebied van handhaving. 
 • Beleid 
  Het maken van beleid voor een aantal Kempengemeenten op het gebied van afvalinzameling, duurzaamheid/klimaat, intensieve veehouderij, bodem, geluid en geur.

Heeft u gevonden wat u zocht?