Voor de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot verzorgt de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) de besluiten. Het zijn de gemeentebesturen van uw gemeente onder wiens verantwoordelijkheid de besluiten over bijvoorbeeld een vergunning genomen worden. Het werk daarvoor wordt binnen de afdeling VTH uitgevoerd. U ontvangt besluiten op het briefpapier van de Samenwerking Kempengemeenten. Die post heeft als afzender een medewerker van de afdeling VTH.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie en aanvraagformulieren verwijzen we u naar de websites van de deelnemende gemeenten:

Eersel(externe link)

Oirschot(externe link)

Reusel-De Mierden(externe link)