Uw aanvragen bij de gemeenten

Informatie over besluitvorming over aanvragen en vergunningen voor de gemeenten Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden.

Team Toezicht en Handhaving

Voor de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot voert dit team een aantal taken uit zoals het verzorgen van het toezicht op het gebruik van vergunningen en het toezicht in de openbare ruimte, zoals het gebruik van gronden en lege gebouwen (o.a. in het buitengebied). Toezicht op los lopende honden, zwerfvuil, parkeeroverlast en andere zaken uit de Algemene plaatselijke verordening (APV) gebeurt door onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). U kunt de boa’s altijd herkennen aan hun uniform. Al onze toezichthouders kunnen zich legitimeren. 

Team Vergunningen

Voor de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot voert dit team een aantal taken uit zoals het behandelen van aanvragen om vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame, drank- en horeca- en exploitatievergunningen. 

Besluiten over vergunningen

Voor de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot verzorgen de teams Vergunningen en Toezicht en Handhaving van de Samenwerking Kempengemeenten de besluiten. Het zijn de gemeentebesturen van uw gemeente onder wiens verantwoordelijkheid de besluiten over bijvoorbeeld een vergunning genomen worden. Het werk daarvoor wordt binnen de teams Vergunningen en Toezicht en Handhaving uitgevoerd. U ontvangt besluiten op het briefpapier van de Samenwerking Kempengemeenten. Die post heeft als afzender een medewerker van de Samenwerking Kempengemeenten.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie en aanvraagformulieren verwijzen we u naar de websites van de deelnemende gemeenten:

Eersel

Oirschot

Reusel-De Mierden

Heeft u gevonden wat u zocht?