Heeft u zorgen om een kind of gezin? De organisatie Veilig Thuis geeft advies, hulp en ondersteuning.

Een veilig thuis is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het leven van sommige kinderen of jongeren wordt verstoord door huiselijk geweld of kindermishandeling.

Samen werken aan een veilig thuis

CJG+ werkt samen met Veilig Thuis. Na een melding kan Veilig Thuis zelf onderzoek doen of de vraag doorsturen naar CJG+. En als de melding een (jong)volwassene betreft, kan de melding doorgezet worden naar maatschappelijk werk. 

Ook de Lumens Groep heeft in onze regio een taak in aanpak van huiselijk geweld en zorgmeldingen. Als jeugdigen direct betrokken zijn bij de zorgmelding, kan het zijn dat deze melding naar CJG+ wordt gestuurd. De jeugd- en gezinswerker van CJG+ neemt in dat geval contact op met het gezin en kijkt of het gezin ondersteund kan worden. Veilig Thuis, Lumens Groep en CJG+ werken dus actief samen om de situatie in een gezin weer veilig te maken. 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de "Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling". Dat geldt voor professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, zorg, welzijn en justitie. En dus ook voor jeugd- en gezinswerkers van CJG+.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Rijksoverheid kindermishandeling en huiselijk geweld.

Contact opnemen met Veilig Thuis

Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800-2000 (gratis).

Heeft u gevonden wat u zocht?