Vergadering Algemeen Bestuur 14 maart 2023

De vergadering van het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten vindt plaats op dinsdag 14 maart 2023 van 16.00-17.00 uur. De vergadering is openbaar toegankelijk en zal digitaal plaatsvinden.

Aanmelden

Wij verzoeken geïnteresseerden om vooraf aan te melden. Indien u als toehoorder aanwezig wil zijn bij de vergadering kunt u een mail sturen naar bestuurssecretariaat@kempengemeenten.nl 
U ontvangt dan een link voor digitale toegang voor de vergadering via MS Teams.

Voor de agenda en stukken verwijzen we u naar de documenten.