De vergadering van Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten vindt plaats op dinsdag 17 november 15.00 tot 17.00 uur. Deze vergadering is openbaar toegankelijk maar vanwege landelijke coronamaatregelen zal de vergadering digitaal plaatsvinden. 

Wij verzoeken geïnteresseerden om vooraf aan te melden. U kunt contact opnemen met bestuurssecretariaat voor digitale toegang (als toehoorder) aan de vergadering via MS Teams.

Vergaderstukken Algemeen Bestuur 17-11-2020