De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden van 15.30 tot 16.00 uur.

Op dinsdag 18 februari 2020 vindt de vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten. Deze vergadering is openbaar. De agenda en de stukken zijn bijgevoegd.

Vergaderdocumenten Algemeen Bestuur SK 18-2-2020