Aanmelden

Wij verzoeken geïnteresseerden om vooraf aan te melden indien u als toehoorder aanwezig wil zijn bij de vergadering. U kunt een mail sturen naar bestuurssecretariaat@kempengemeenten.nl 
U ontvangt dan een link voor digitale toegang voor de vergadering via MS Teams.