De vergadering van Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten vindt plaats op dinsdag 23 juni 2020 in het gemeentehuis van Eersel van 16.00 tot 17.00 uur.

Deze vergadering is openbaar. De agenda en de stukken zijn bijgevoegd.

Per college wordt een delegatie van maximaal 3 personen verwacht die allen rekening dienen te houden met de richtlijnen van het RIVM. Dat geldt ook voor de bezoekers. Zij dienen de aanwijzingen van het personeel van de gemeente Eersel daarin nauwgezet op te volgen.