De vergadering van Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten vindt plaats op dinsdag 29 juni 2021 van 15.00 tot 16.00 uur. Deze vergadering is openbaar toegankelijk. Vanwege landelijke coronamaatregelen zal de vergadering digitaal plaatsvinden. 

Aanmelden

Wij verzoeken geïnteresseerden om vooraf aan te melden. Indien u als toehoorder aanwezig wil zijn bij de vergadering kunt u een mail sturen naar bestuurssecretariaat@kempengemeenten.nl 
U ontvangt dan een link voor digitale toegang voor de vergadering via MS Teams.

Voor de agenda en stukken verwijzen we u naar de documenten.