De vergadering van Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten vindt plaats op donderdag 30 juni 2022 van 10.30-11.30 uur. De vergadering is openbaar toegankelijk en zal digitaal plaatsvinden. 

Aanmelden

Wij verzoeken geïnteresseerden om vooraf aan te melden. Indien u als toehoorder aanwezig wil zijn bij de vergadering kunt u een mail sturen naar bestuurssecretariaat@kempengemeenten.nl 
U ontvangt dan een link voor digitale toegang voor de vergadering via MS Teams.

Voor de agenda en stukken verwijzen we u naar de documenten.