Overzicht van de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. 

De vastgestelde verslagen en/of besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en andere officiële bekendmakingen worden gepubliceerd via de website overheid.nl