Overzicht van de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. De vastgestelde verslagen en/of besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en andere officiële bekendmakingen worden gepubliceerd via Overheid.nl(externe link).