Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/energietoeslag-2023(externe link) vindt u meer over de landelijke basisregels van de energietoeslag 2023. Volgens dit wetsvoorstel bepalen gemeenten de voorwaarden waar u aan dient te voldoen om de energietoeslag te ontvangen.

Momenteel zijn de vijf colleges van burgemeester en wethouders van de Kempengemeenten druk bezig om te bepalen hoe de energietoeslag 2023 er in de Kempen uit gaat zien. Voor nu kunt u de energietoeslag 2023 dan ook nog niet aanvragen.

Zodra dit wel mogelijk is vindt u op onze webpagina https://www.kempengemeenten.nl/energietoeslag-2023 het aanvraagformulier samen met alle aanvullende informatie en de voorwaarden terug. Ook kunt u daar dan lezen of u wel zelf een aanvraag moet indienen of dat u in aanmerking komt voor een automatische toekenning.