Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit de collegeleden van de vijf colleges van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. 

Samenstelling Algemeen Bestuur overzicht Colleges Burgemeester en Wethouders

De gemeentesecretarissen van de vijf Kempengemeenten worden als adviseur van hun college ook - als toehoorders - uitgenodigd voor vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. De vergaderstukken worden weergegeven bij Actueel

Vergaderschema Algemeen Bestuur 2022
Datums AB 2022Locatie
22-02-2022gemeentehuis Bladel
30-06-2022gemeentehuis Bergeijk
06-12-2022digitaal

Mogelijk dat besloten wordt om vergaderingen digitaal te laten plaatsvinden.

Dagelijks Bestuur

De vijf burgemeesters van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot vormen samen het Dagelijks Bestuur.
Over de aanwijzing van de voorzitter en plv. voorzitter van het DB en AB is door het AB besloten op 23 november 2021 als volgt:
voorzitter AB en DB: de heer W.A.C.M Wouters, burgemeester gemeente Eersel
plv. voorzitter AB en DB: de heer R.P.G. Bosma, burgemeester gemeente Bladel

Directeur Samenwerking Kempengemeenten

De heer J. Vorstenbosch, directeur van de Samenwerking Kempengemeenten, is toegevoegd als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Portefeuillehouders

Er zijn meerdere portefeuillehoudersoverleggen ingesteld die het Dagelijks Bestuur adviseren over te nemen besluiten:

  • Bedrijfsvoering
  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
     

Heeft u gevonden wat u zocht?