Informatie over de samenstelling van Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, directie en bestuurscommissies van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit 3 collegeleden per gemeente namens:

Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. De vergaderstukken worden weergegeven bij vergaderstukken Algemeen Bestuur.

Vergaderschema Algemeen Bestuur 2023-2024
Datums Locatie
14-03-2023gemeentehuis Eersel
11-07-2023gemeentehuis Eersel
19-12-2023gemeentehuis Eersel
12-03-2024gemeentehuis Eersel
09-07-2024gemeentehuis Eersel
17-12-2024gemeentehuis Eersel

Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk na aanmelding. Meer informatie over aanmelden vindt u bij bekendmaking en publicatie van de vergaderstukken.
De verslagen en/of besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en andere officiële bekendmakingen worden gepubliceerd via Overheid.nl(externe link)

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de 4 bestuurscommissies en een algemeen voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB). Over de samenstelling en aanwijzing van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) is besloten op 6 december 2022 als volgt:

Samenstelling Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten per 1-1-2023:

Vergaderschema Dagelijks Bestuur 2023-2024
Datums 2023Datums 2024
25-01-202330-01-2024
07-03-202305-03-2024
18-04-202316-04-2024
30-05-202302-07-2024
04-07-202310-09-2024
26-09-202322-10-2024
31-10-202310-12-2024
12-12-2023 

De agenda's worden weergegeven bij vergaderstukken Dagelijks Bestuur. De verslagen en/of besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en andere officiële bekendmakingen worden gepubliceerd via Overheid.nl(externe link)

Directeur

De heer mr. J.A.F.M. Vorstenbosch, directeur van de Samenwerking Kempengemeenten, is toegevoegd als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Bestuurscommissies

Er zijn 4 bestuurscommissies ingesteld die het Dagelijks Bestuur GRSK adviseren over de te nemen besluiten:

  • Shared Service Center
  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  • Financiën

Heeft u gevonden wat u zocht?