Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit 3 collegeleden per college van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. 

Colleges Burgemeester en Wethouders deelnemende gemeenten

Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. De vergaderstukken worden weergegeven bij Actueel

Vergaderschema Algemeen Bestuur 2023
Datums 2023Locatie
14-03-2023gemeentehuis Eersel
11-07-2023gemeentehuis Eersel
19-12-2023gemeentehuis Eersel

Mogelijk dat besloten wordt om vergaderingen digitaal te laten plaatsvinden.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de 4 bestuurscommissies en een algemeen voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB). Over de samenstelling en aanwijzing van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) is besloten op 6 december 2022 als volgt:

Samenstelling Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten per 1-1-2023:

Vergaderstukken en verslagen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De vergaderstukken van de vergaderingen van Algemeen Bestuur worden openbaar gemaakt via deze website bij Actueel.
De verslagen en/of besluitenlijsten van de vergaderingen en andere officiële bekendmakingen worden gepubliceerd via Overheid.nl(externe link)

Bestuurscommissies

Er zijn 4 Bestuurscommissies ingesteld die het Dagelijks Bestuur adviseren over te nemen besluiten:

  • Shared Service Center
  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  • Financiën

Directeur Samenwerking Kempengemeenten

De heer J. Vorstenbosch, directeur van de Samenwerking Kempengemeenten, is toegevoegd als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Heeft u gevonden wat u zocht?