Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit de collegeleden van de vijf colleges van alle Kempengemeenten. 

Dagelijks Bestuur

De vijf burgemeesters van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot vormen samen het Dagelijks Bestuur.
 

Samenstelling Algemeen Bestuur overzicht Colleges Burgemeester en Wethouders

De gemeentesecretarissen van de vijf Kempengemeenten zijn als adviseur van hun college aanwezig bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. De vergaderstukken worden weergegeven bij Actueel

Directeur Samenwerking Kempengemeenten

De heer B. Cerutti, directeur van de Samenwerking Kempengemeenten, is toegevoegd als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Portefeuillehouders

Er zijn meerdere portefeuillehoudersoverleggen ingesteld die het Dagelijks Bestuur adviseren over te nemen besluiten:

  • Bedrijfsvoering
  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
     

Heeft u gevonden wat u zocht?