Informatie over de samenstelling van Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, directie en bestuurscommissies van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit 3 collegeleden per gemeente namens:

Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. De vergaderstukken worden weergegeven bij vergaderstukken Algemeen Bestuur.

Vergaderschema Algemeen Bestuur 2024
Datums LocatieTijd
12-03-2024Vergadering geannuleerd-
09-07-2024gemeentehuis Eersel16.00-17.00 uur
17-12-2024gemeentehuis Eersel16.00-17.00 uur

Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk na aanmelding. Meer informatie over aanmelden vindt u bij bekendmaking en publicatie van de vergaderstukken.
De verslagen en/of besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en andere officiële bekendmakingen worden gepubliceerd via Overheid.nl(externe link)

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de 4 bestuurscommissies en een algemeen voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB). Over de samenstelling en aanwijzing van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) is besloten als volgt:

Samenstelling Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten:

Vergaderschema Dagelijks Bestuur 2024
Datums 2024Locatie Tijd
31-01-2024gemeentehuis Eersel15.00-17.00 uur
05-03-2024gemeentehuis Eersel15.00-17.00 uur
16-04-2024gemeentehuis Eersel15.00-17.00 uur
02-07-2024gemeentehuis Eersel15.00-17.00 uur
10-09-2024gemeentehuis Eersel15.00-17.00 uur
22-10-2024gemeentehuis Eersel15.00-17.00 uur
10-12-2024gemeentehuis Eersel15.00-17.00 uur

Directeur

De heer mr. J.A.F.M. Vorstenbosch, directeur van de Samenwerking Kempengemeenten, is toegevoegd als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Bestuurscommissies

Er zijn 4 bestuurscommissies ingesteld die het Dagelijks Bestuur GRSK adviseren over de te nemen besluiten:

  • Shared Service Center
  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  • Financiën

Heeft u gevonden wat u zocht?