Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit de collegeleden van de vijf colleges van alle Kempengemeenten.

De vijf burgemeesters van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot vormen samen het Dagelijks Bestuur.

De gemeentesecretarissen van de vijf Kempengemeenten zijn als adviseur van hun college aanwezig bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. De directeur van de Samenwerking Kempengemeenten is toegevoegd als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. De vergaderstukken worden weergegeven bij (link)

Er zijn meerdere portefeuillehoudersoverleggen ingesteld die het Dagelijks Bestuur adviseren over te nemen besluiten:

  • Bedrijfsvoering
  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving