De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen. Maar ook voor mensen met een handicap en/of een psychische aandoening.