De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen. Maar ook voor mensen met een handicap en/of een psychische aandoening.

Hoe komt u in aanmerking voor langdurige zorg op grond van de Wlz?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg op grond van de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een Wlz-indicatie aan u af. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg.

Welke langdurige zorg kunt u krijgen in een zorginstelling?

Met een Wlz-indicatie krijgt u in een zorginstelling alle begeleiding en zorg die u nodig heeft. Bijvoorbeeld verpleging en verzorging.

Is het ook mogelijk om de zorg thuis te ontvangen?

U kunt met een Wlz-indicatie terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar u kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als uw thuissituatie geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt uw situatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?