Oproep Vergadering Algemeen Bestuur 9 juli 2024

De vergadering van het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten vindt plaats op dinsdag 9 juli 2024 van 16.00-700 uur. 

De vergadering is openbaar toegankelijk. Wij verzoeken geïnteresseerden om vooraf aan te melden. Indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn bij de vergadering dan kunt u een mail sturen naar bestuurssecretariaat@kempengemeenten.nl

De agenda en de vergaderstukken zijn te downloaden op de website van de Samenwerking Kempengemeenten https://www.kempengemeenten.nl/vergaderstukken-algemeen-bestuur-grsk