Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. 

Voorwaarden pgb

Als u in aanmerking wilt komen voor een persoonsgebonden budget, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld het pgb goed kunnen beheren en moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen. Tijdens het gesprek met uw consulent of hulpverlener worden deze voorwaarden besproken. 

Eigen bijdrage

Het is mogelijk dat u voor een Wmo-voorziening of hulpverlening een eigen bijdrage moet betalen. Over de hoogte van uw eigen bijdrage kan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) meer informatie geven.

Heeft u gevonden wat u zocht?