Op 14 maart 2023 heeft vergadering van Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten plaatsgevonden. Hier leest u een overzicht van de genomen besluiten.

Mededelingen en ingekomen stukken

 • Deze vergadering vindt plaats binnen de ongewijzigde regeling waarbij alle collegeleden van de gemeenten uitgenodigd zijn.
 • Bestuursmutaties: In het college van gemeente Bladel heeft wijziging plaatsgevonden na de vergadering van AB van 6-12-2022. De gemeente Bladel zoekt, met het vertrek van R. Bosma per 1-2-2023, een nieuwe burgemeester. Tot er een nieuwe burgemeester is benoemd, neemt de heer W. van Beek het burgemeestersambt in de gemeente Bladel tijdelijk waar.
 • Ingekomen stukken: Ontvangen zienswijzen wijziging GR gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Oirschot, Reusel-De Mierden, zie agendapunt 5.

Besluit: Het bestuur neemt kennis van deze mededelingen en ingekomen stukken.

Verslag en besluitenlijst vorige vergadering 06-12-2022

Besluit: het verslag en besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Kadernota 2024

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om Kadernota te benoemen als document dat wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Tekst aanscherpen m.b.t. Kadernota in de wijziging GR, punt 5.

Op voorstel van de voorzitter wordt gestemd of gemeenten wel of niet instemmen met de kadernota GRSK 2024:

 • Namens Bergeijk, A. Callewaert: ja
 • Namens Bladel, C. van de Ven: ja
 • Namens Eersel, E. Beex: ja
 • Namens Oirschot, J. Keijzers: nee
 • Namens Reusel-De Mierden, A. van de Ven: ja

Besluit: De kadernota GRSK wordt vastgesteld met meerderheidsbesluit.

Wijziging GR

Toelichting door voorzitter: Vanuit de raden zijn er geen zienswijzen ontvangen.

Besluit: De vergadering besluit de weging zienswijzen vast te stellen.

Toelichting door J. Vorstenbosch: In de voorliggende versie is een ambtelijke correctie gedaan m.b.t. Wet inburgering. Fout is over het hoofd gezien in eerdere versies en voorgesteld wordt dit alsnog te corrigeren. Dit geldt ook voor uitvoeringsdatum Bijzondere bijstand.

Besluit: Bestuur besluit dat de tekst GR zoals bij de stukken is toegevoegd moet worden aangepast. Ook de begeleidende reactiebrief naar de gemeenten moet worden aangepast. Verzoek duidelijk de 3 ambtelijke correcties te vermelden in de begeleidende brief op welke onderdelen de tekst GR wordt gecorrigeerd:

 1. Correctie: Verwijderen Wet inburgering uit de regeling GRSK, artikel 3 lid b. Het stond abusievelijk in de tekst;
 2. Correctie: Expliciet vermelden dat de Kadernota door Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. Toegevoegd bij artikel 8 in de tekst GRSK.
 3. Correctie: Bijzondere bijstand tekstuele aanpassing uitvoeringsdatum moet zijn “tot en met 31-12-2023” i.p.v. “tot 31-12-2023”, artikel 3 lid b en artikel 4 lid 3a.

Rekening houdend met deze aanpassingen en opmerkingen is de gewijzigde tekst GR akkoord bevonden.

Ga naar de vastgestelde Kadernota GRSK 2024.