Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Of zoekt u een oplossing om andere mensen te blijven ontmoeten? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan uw gemeente advies geven of hulp regelen.

Welke ondersteuning kunt u zelf regelen?

Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En wat uw familie, vrienden en buren voor u kunnen doen. Hierbij moet u denken aan:

 • eigen kracht
 • gebruikelijke zorg zoals hulp van een gezonde huisgenoot
 • mantelzorg
 • hulp van andere personen uit uw sociale netwerk
 • algemeen gebruikelijke voorzieningen zoals een rollator, een verhoogd toilet of een beugel
 • algemene voorzieningen zoals een boodschappendienst, een maaltijddienst of een ramenwasser

Als uw bovenstaande hulp niet kunt inschakelen of ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente.

Eigen kracht

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hoe zij hun leven inrichten. Lukt het u minder goed om uzelf te redden in het dagelijks leven, of om mee te doen in de maatschappij? Dan verwacht de gemeente dat u eerst uw “eigen kracht” gebruikt om die problemen op te lossen.
Eigen kracht is dus heel breed. Het is alles wat u zelf kunt doen om problemen op te lossen en te voorkomen. Bijvoorbeeld: zelf een hulpmiddel kopen als u de financiële middelen heeft, een goede zorgverzekering nemen, of alvast gaan sparen voor een gelijkvloerse woning.

Sociaal netwerk

U kunt ook uw sociaal netwerk inschakelen om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld: uw kind neemt de zware huishoudelijke taken van u over en/of doet voor u de boodschappen. Een handig kleinkind maakt van een bad een inloopdouche of een buurvrouw gaat met u naar een welzijnsorganisatie om samen met u te werken aan sociale veerkracht.

Welke ondersteuning kunt u vanuit Wmo krijgen?

U kunt bij de gemeente om hulp vragen bij:

 • het huishouden
 • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen (bijvoorbeeld een rolstoel)
 • kunnen sporten
 • reizen binnen woonplaats/regio (bijvoorbeeld Taxbus, Valys of een scootmobiel)
 • voldoende sociale contacten
 • een nuttige dagbesteding
 • structuur in de dag of week
 • wonen (waaronder Beschermd Wonen)

Wmo melding

Lukt het u niet om op eigen kracht, met behulp van uw netwerk of door middel van ondersteunende voorliggende voorzieningen en activiteiten, uw beperking in de zelfredzaamheid of participatie op te lossen? Dan kunt u een Wmo- melding doen.  Aan de hand van deze melding vindt een gesprek plaats. Het doel  is om u als inwoner zo zelfstandig mogelijk te laten leven, wonen en participeren. Als u zich meldt met een Wmo-hulpvraag, dan handelen wij het onderzoek naar de noodzaak voor een Wmo-maatwerkvoorziening binnen zes weken af. Als er naar aanleiding van het gesprek een aanvraag voor een Wmo voorziening volgt, wordt deze binnen 2 weken beslist.

Huisbezoek

Zijn er geen oplossingen in uw eigen omgeving of andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Dan kunt u zich melden bij het Zorgloket van uw gemeente of contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Onze Wmo-klantmanagers komen dan bij u langs om samen met u te bespreken wat er nodig is.

Intensieve en zware zorg

Mocht er sprake zijn van zware, intensieve zorg dan komt u mogelijk in aanmerking voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ(externe link)) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie.  Met deze indicatie kunt u de benodigde zorg zowel thuis als in een instelling ontvangen.
Wilt u hierover meer informatie, kijk dan bij Wat is de Wet langdurige zorg(externe link) van het CIZ.

Heeft u gevonden wat u zocht?