Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Of zoekt u een oplossing om andere mensen te blijven ontmoeten? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan uw gemeente advies geven of hulp regelen.

 

Wat kan ik zelf regelen?

Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En wat uw familie, vrienden en buren voor u kunnen doen. Hierbij moet u denken aan:

 • eigen kracht
 • gebruikelijke zorg zoals een gezonde huisgenoot
 • mantelzorg
 • hulp van andere personen uit uw sociale netwerk
 • algemeen gebruikelijke voorzieningen zoals een rollator, een verhoogd toilet of een beugel
 • algemene voorzieningen zoals een boodschappendienst, een maaltijddienst of een ramenwasser

Als uw bovenstaande hulp niet kunt inschakelen of ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het Wmo- of Zorgloket van uw gemeente.

Welke hulp kan ik vanuit de Wmo krijgen?

U kunt bij de gemeente om hulp vragen bij:

 • het huishouden
 • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen (bijvoorbeeld een rolstoel)
 • reizen binnen woonplaats/regio (bijvoorbeeld Taxbus, Valys of een scootmobiel)
 • voldoende sociale contacten
 • een nuttige dagbesteding
 • structuur in de dag of week
 • wonen (waaronder Beschermd Wonen)

Huisbezoek

Zijn er geen oplossingen in uw eigen omgeving of andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Dan kunt u zich melden bij het Zorgloket van uw gemeente of contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Onze Wmo-klantmanagers komen dan bij u langs om samen met u te bespreken wat er nodig is.

Intensieve en zware zorg

Mocht er sprake zijn van zware, intensieve zorg dan komt u mogelijk in aanmerking voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie.  Met deze indicatie kunt u de benodigde zorg zowel thuis als in een instelling ontvangen.
Wilt u hierover meer informatie, kijk dan bij Wat is de Wet langdurige zorg van het CIZ.

Heeft u gevonden wat u zocht?