Voor 2023 is er opnieuw een eenmalige energietoeslag aangekondigd, waarvoor een wetsvoorstel wordt voorbereid door de Rijksoverheid. Zodra de nieuwe wet er is, gaan de Kempengemeenten de energietoeslag voor 2023 vormgeven.

Over de uitbetaling hiervan is nu dan ook nog niets bekend. Ook het indienen van een aanvraag voor de energietoeslag 2023 is nog niet mogelijk. Het Rijk biedt aan gemeenten de mogelijkheid om een voorschot van € 500,00 eerder uit te betalen. De Kempengemeenten hebben besloten om dit bedrag niet op voorhand uit te keren, maar het volledige bedrag voor de energietoeslag 2023 in één keer uit te betalen zodra dit mogelijk is. Naar verwachting neemt de Rijksoverheid in de tweede helft van 2023 hierover een besluit.

Zodra er meer informatie is, vindt u die op de pagina Energietoeslag terug.  

Lukt het u niet om uw energierekening te betalen? Er zijn momenteel wel andere mogelijkheden om u te ondersteunen. Mogelijk dat u in aanmerking kunt komen voor bijzondere bijstand.

Contact opnemen met Maatschappelijke Dienstverlening

Voor vragen over energietoeslag of bijzondere bijstand