Als u een lichamelijke beperking heeft, kan dat er voor zorgen dat een aanpassing in of rondom uw woning nodig is. Speciale aanpassingen aan uw woning kunnen dan noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zo kunnen bijvoorbeeld drempels in uw woning worden weggehaald of deuren worden verbreed. Hierdoor kunt u zich met uw rolstoel (gemakkelijker) voortbewegen in uw woning.