Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel. 

Het uitgangspunt van Beschermd Wonen is dat mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen daarbij worden geholpen. Dit kan in combinatie met 24-uurs toezicht en bescherming. Het doel is dat zij weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Doorstroming wordt nagestreefd naar bijvoorbeeld andere (lichtere) vormen van ambulante woonbegeleiding.

Als er een indicatie aan u wordt afgegeven voor Beschermd Wonen, ontvangt u een beschikking. De Centrumgemeente zorgt ervoor dat de beschikking wordt afgegeven. Ook zorgt de Centrumgemeente voor de financiële afwikkeling van Beschermd Wonen. Zij krijgt hiervoor namelijk geld van het Rijk. Voor de vijf Kempengemeenten is de gemeente Eindhoven aangewezen als Centrumgemeente.

Aanvragen

Zijn er geen oplossingen in uw eigen omgeving of andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Dan kunt contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente of met afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?