Kunt u maandelijks moeilijk rondkomen van uw inkomsten? Bent u bang dat er op korte termijn schulden gaan ontstaan en wilt u financiële problemen voorkomen? Of zijn er al schulden waardoor u reeds te maken heeft met aanmaningen van schuldeisers? Lukt het niet meer om er zelf uit te komen? Vraag direct om hulp voordat de situatie erger wordt.

 

Wat is Schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening biedt hulp bij financiële problemen en problematische schuldensituaties. De consulenten schuldhulpverlening van Maatschappelijke Dienstverlening kunnen u hierbij helpen en geven u gratis advies. Samen met u gaan de consulenten aan de slag met het in kaart brengen van uw financiële situatie en het werken aan een oplossing voor uw financiële problemen. De consulenten begeleiden u naar een schuldenvrije toekomst waarin u geheel zelfstandig uw geldzaken weer kunt regelen. 

Schuldhulpverlening is maatwerk. De consulenten kijken daarom eerst goed naar uw persoonlijke situatie en bieden vervolgens de hulp aan die het beste bij u past. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • Het treffen van betalingsregelingen met uw schuldeisers
 • Het bieden van begeleiding bij het omgaan met geld
 • Het openen van een budgetbeheerrekening voor het aanbieden van budgetbeheer
 • Het bezien van de mogelijkheden van een schuldregeling (MSNP)

De consulenten kunnen u uitleg geven over bovenstaande voorbeelden. De consulent zal samen met u bekijken of en welk(e) opties in uw situatie kunnen worden ingezet.

Aanmelden voor Schuldhulpverlening

Een aanmelding voor Schuldhulpverlening verloopt volgens onderstaande stappen:

 • Een (telefonisch) gesprek met een consulent Schuldhulpverlening die uw situatie globaal bekijkt en eventueel een aanvraag voor Schuldhulpverlening opmaakt.
 • U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een consulent Schuldhulpverlening.
 • Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor uw financiële problemen.
 • U werkt samen met uw consulent Schuldhulpverlening aan het plan van aanpak.

Hierbij kan hulp worden ingeroepen van andere partijen zoals Sociaal Raadsliedenwerk, de Kredietbank of Thuisadministratie. Wanneer uw situatie er om vraagt kan ook het algemeen maatschappelijk werk om ondersteuning worden gevraagd.

Vindt u het fijn als u door iemand wordt ondersteund tijdens de eerste gesprekken met de gemeente over uw financiële situatie? U kunt gebruik maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner behartigt uw belangen en is onafhankelijk.

Gesprek met consulent Schuldhulpverlening

Tijdens het gesprek met de consulent Schuldhulpverlening stelt deze u een aantal vragen om duidelijkheid te krijgen over uw situatie. Dit is nodig om een plan van aanpak, passend bij uw situatie, te maken. Voorbeelden van vragen die aan u gesteld kunnen worden, zijn:

 • Welke schulden heeft u?
 • Hoe komt u aan deze schulden?
 • Waardoor blijft u schulden houden?
 • Wat is uw inkomen? Wat is het inkomen van uw (eventuele) partner?
 • Wat zijn uw uitgaven? Denk bijvoorbeeld aan alle vaste huishoudelijke kosten.
 • Ziet u mogelijkheden om op bepaalde uitgaven te besparen?
 • Welke mogelijkheden ziet u om uw schulden op te lossen?

Opgave van financiële gegevens

 • Wij vragen om al uw financiële gegevens van uw inkomen, uitgaven en schulden. 
 • Wij kunnen, met uw toestemming, contact opnemen met instanties die informatie hebben over uw (financiële) situatie. 
 • Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.
 • Tijdens een aanvraag Schuldhulpverlening geeft u al uw wijzigingen in uw persoonlijke situatie door aan uw consulent Schuldhulpverlening. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging in de gezinssamenstelling of wijziging in inkomen.
 • Ook tijdens de aanvraag Schuldhulpverlening blijft u zelf verantwoordelijk voor uw schulden.
 • Wij verwachten van u tijdens de aanvraag schuldhulpverlening een gemotiveerde inspanning. Uw consulent Schuldhulpverlening kan u hier meer over vertellen.

Indienen van een aanvraag voor Schuldhulpverlening

Voor vragen, meer informatie of het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten.

Samenwerking Kempengemeenten is aangesloten bij de NVVK.

Klik op de afbeelding van het logo om naar de website van NVVK te gaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?