Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u financiële problemen voorkomen? Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Wilt u meer informatie over het voorkomen van schulden, het afbetalen van schulden of als het niet meer lukt om er zelf uit te komen? Vraag om hulp voordat de situatie uit de hand loopt. 

 

Wat houdt Schuldhulpverlening in?

Schuldhulpverlening is hulp bij financiële problemen. De consulenten Schuldhulpverlening van Maatschappelijke Dienstverlening helpen u met financiële problemen en geven u gratis advies. Samen met u bereiken dat uw financiële problemen worden opgelost of dat u weer in staat bent uw geldzaken zelfstandig te regelen.

Wat kan schuldhulpverlening voor u doen?

Schuldhulpverlening is maatwerk. Wij bieden hulp die het beste past bij uw situatie. Schuldhulpverlening kan u bijvoorbeeld op de volgende manieren helpen:

 • Het treffen van betalingsregelingen met uw schuldeisers
 • Het bieden van begeleiding bij het omgaan met geld
 • Het openen van een budgetbeheerrekening
 • De mogelijkheden bezien van een schuldregeling

De consulent Schuldhulpverlening kan u uitleg geven over deze voorbeelden. Ook kan de consulent samen met u bekijken of deze ook in uw situatie kunnen worden ingezet.

Hoe werkt het?

Een aanmelding voor Schuldhulpverlening verloopt volgens onderstaande stappen:

 • Een (telefonisch) gesprek met een consulent Schuldhulpverlening die uw situatie globaal bekijkt en eventueel een aanvraag voor Schuldhulpverlening opmaakt.
 • U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een consulent Schuldhulpverlening.
 • Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor uw financiële problemen.
 • U werkt samen met uw consulent Schuldhulpverlening aan het plan van aanpak.

Hierbij kan hulp worden ingeroepen van andere partijen zoals Sociaal Raadsliedenwerk, de Kredietbank of Thuisadministratie. Wanneer uw situatie er om vraagt kan ook het algemeen maatschappelijk werk om ondersteuning worden gevraagd.

Het gesprek met de consulent Schuldhulpverlening

Tijdens het gesprek met de consulent Schuldhulpverlening stelt deze u een aantal vragen om duidelijkheid te krijgen over uw situatie. Dit is nodig om een plan van aanpak, passend bij uw situatie, te maken. Voorbeelden van vragen die aan u gesteld kunnen worden, zijn:

 • Welke schulden heeft u?
 • Hoe komt u aan deze schulden?
 • Waardoor blijft u schulden houden?
 • Wat is uw inkomen? Wat is het inkomen van uw (eventuele) partner?
 • Wat zijn uw uitgaven? Denk bijvoorbeeld aan alle vaste huishoudelijke kosten.
 • Ziet u mogelijkheden om op bepaalde uitgaven te besparen?
 • Welke mogelijkheden ziet u om uw schulden op te lossen?

Wat is verder belangrijk om te weten?

 • Wij vragen om al uw financiële gegevens van uw inkomen, uitgaven en schulden. 
 • Wij kunnen, met uw toestemming, contact opnemen met instanties die informatie hebben over uw (financiële) situatie. 
 • Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.
 • Tijdens een aanvraag Schuldhulpverlening geeft u al uw wijzigingen in uw persoonlijke situatie door aan uw consulent Schuldhulpverlening. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging in de gezinssamenstelling of wijziging in inkomen.
 • Ook tijdens de aanvraag Schuldhulpverlening blijft u zelf verantwoordelijk voor uw schulden.
 • Wij verwachten van u tijdens de aanvraag schuldhulpverlening een gemotiveerde inspanning. Uw consulent Schuldhulpverlening kan u hier meer over vertellen.

Vragen of het indienen van een aanvraag?

Voor vragen, meer informatie of het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?